r. Imieniny:
Serwis odwiedziło 2104316 osób
   EkoGmina

Gmina Wysokie jest gminą, która dba o naturalne środowisko i zachowanie równowagi w przyrodzie. Mieszkańcy starają się postępować tak, by nie zaburzać naturalnego porządku. Władze wdrażają projekty dotyczące ekologii. Ze względu na dużą powierzchnię gruntów ornych, gmina ma głównie charakter rolniczy. Produkcji dobrych i zdrowych, a przy tym ekologicznych produktów, sprzyjają istniejące na tych terenach dobre gleby. Użytki rolne zajmują 88,5 % całej powierzchni, natomiast grunty leśne to 9,3 %. Na terenach gminy dominują gleby o wysokiej jakości, głównie o klasie III a i III b.

Ponadto Gmina Wysokie podejmuje działania mające na celu ochronę fauny i flory, na terenach należących do gminy. Władze wspierają i zachęcają do segregacji śmieci i odpadów oraz walczą z zaśmiecaniem lasów i łąk.

Dodatkowo Gmina Wysokie zachęca swoich mieszkańców do składania wniosków na zakup i montaż kolektorów słonecznych, które znacznie obniżają koszty ogrzewania wody użytkowej i wspomagania centralnego ogrzewania, a przy tym korzystają z ekologicznej energii odnawialnej, czyli promieniowania słonecznego.

redakcja wstecz do góry mapa strony
© 2011 Gmina Wysokie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Oś IV Leader.